ID / Körkortsfoto

Kom in till oss för fotografering av ID-kort, körkort och visum.

Visumfoto


Beroende på vilket land du vill besöka är det olika krav på hur visumfotot ska se ut. Vi hjälper dig med att fotografera dig till din visumansökan. För mer information om respektive lands viseringsregler, kontakta ambassaden.

ID-foto


Vi hjälper dig med fotot till din ansökan.

Körkorts­foto


När ditt körkort behöver förnyas kan vi hjälpa dig med att utfärda godkänt foto.